Verspreiden van zaden

De manieren waarop planten hun zaden verspreiden kunnen in een aantal categorieën worden onderverdeeld, gebaseerd op de hulpmiddelen die ze daarbij gebruiken. Natuurlijke verspreiding kan plaatsvinden door:

  1. de wind (anemochorie). Sommige zaden zijn zo fijn dat ze makkelijk worden meegevoerd door de wind, het zogenaamde stofzaad. Andere zaden hebben een speciale uitrusting gekregen om door de wind gedragen te kunnen worden.
  2. het water (hydrochorie). Hieronder vallen zaden die zo zijn aangepast dat ze blijven drijven en niet vergaan als ze lange tijd in het water liggen.
  3. dieren (zoöchorie). Denk bijvoorbeeld aan bessen die door vogels worden gegeten of noten die door dieren worden verzameld en vervolgens niet worden teruggevonden. Ook de zaden die blijven kleven aan een vacht kunnen tot deze categorie worden gerekend.
  4. de plant zelf (autochorie). Sommige planten schieten hun zaden weg. Andere hebben een systeem ontwikkeld waarbij de zaden uit het omhulsel worden gedrukt.

Er zijn nog allerlei subcategorieën en onderverdelingen van deze verspreidingsmethoden. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op Wikipedia.