Bestrijding

Plagen en ziekten kunnen uiteraard beter worden voorkomen dan bestreden. Een goede verzorging van planten door de bodemkwaliteit te verbeteren, is daarbij heel belangrijk. Planten zijn minder vatbaar als ze evenwichtig worden bemest. Van belang is ook een regelmatige groei. Maar geen enkele tuin of kwekerij is vrij van schadelijke organismen. Door ongunstige omstandigheden kunnen ze de kop opsteken, waardoor er in zeer korte tijd grote schade kan ontstaan. Om deze schade te beperken is bestrijding soms noodzakelijk.

Er zijn voor dit doel allerlei bestrijdingsmiddelen — pesticiden — op de markt. Alle middelen zijn in meer of mindere mate belastend voor het milieu. Bovendien hebben pesticiden zelden alleen effect op het organisme dat bestreden moet worden, ook nuttige organismen zullen worden gedood. Maak daarom altijd een bewuste keuze. Er kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen chemische en natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Het verschil zit hem vaak niet in de effectiviteit maar in de samenstelling van de werkzame stoffen. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn synthetisch, terwijl natuurlijke bestrijdingsmiddelen opgebouwd zijn uit natuurlijke stoffen, zoals plantenextracten en mineralen. De laatste zijn daarom vaak goed afbreekbaar. Meer informatie over de bestrijding van plagen en ziekten staat bijvoorbeeld op de website van Milieucentraal.

Als een plant erg is aangetast door bijvoorbeeld een schimmel, heeft bestrijding vaak geen zin. Zo’n plant kan beter worden verwijderd (niet op de composthoop!). Soms kan daar besmetting van andere planten mee worden voorkomen. Planten die in mindere mate zijn aangetast kunnen met een bestrijdingsmiddel worden behandeld. Uiteraard moet er voldoende tijd zitten tussen bestrijding en de oogst van het gewas.

Tip:

bestrijdingsmiddelKijk voor bestrijdingsmiddelen eens op de website van ECOstyle. Deze onderneming streeft naar het maken van producten die het milieu zo min mogelijk belasten.