Onderhoud

Onkruid wieden en water geven, de werkzaamheden spreken natuurlijk voor zich. Toch komt er misschien meer bij kijken dan u in eerste instantie denkt.

Onkruid kan onderscheiden worden in wortelonkruid en zaadonkruid. Met zaadonkruiden worden over het algemeen eenjarige planten bedoeld die zich na de bloei overvloedig uitzaaien. Ze zijn vrij makkelijk in de hand te houden als er maar voor de bloei wordt gewied. De wortelonkruiden zijn een stuk hardnekkiger omdat ze een diep of uitgebreid wortelnetwerk produceren. Oppervlakkig schoffelen van dit type onkruid heeft een verveelvoudiging van het aantal onkruiden tot gevolg. Uit elke afgekapte wortel kan namelijk weer een nieuwe plant ontstaan. Het is dan ook zaak om zoveel mogelijk van de wortels te verwijderen. Uittrekken is de beste methode om het wortelonkruid eronder te krijgen. De aanhouder zal uiteindelijk winnen.

Schoffel als het even kan op een droge, zonnige dag. Het onkruid kan dan gewoon blijven liggen en zal binnen afzienbare tijd verdorren. Als het vochtig weer is bestaat de kans dat de wortels van het onkruid zich weer in de aarde vasthechten. Het gezegde ‘onkruid vergaat niet’ bestaat niet voor niets. Bijkomend voordeel van schoffelen op een droge dag is overigens dat het de verdamping tegengaat. Bij warm weer stijgt het water in de grond en ontstaan kleine kanaaltjes (capillairen) waardoor het water steeds sneller verdampt. Door oppervlakkig te schoffelen worden deze kanaaltjes onderbroken.

Wat moet er na het wieden met het onkruid gebeuren? Er zijn meerdere mogelijkheden. Een daarvan is om het onkruid gewoon te laten liggen. Het dient dan als ‘mulchlaag’, een laag die verdamping en dus uitdroging van de bodem tegengaat. Erg nuttig bij droog, warm weer. Bovendien wordt nieuwe onkruidgroei ermee tegengegaan omdat planten licht nodig hebben om te kunnen groeien. Maar het onkruid kan natuurlijk ook gewoon op de composthoop, uiteraard liefst zonder zaad. Tot slot is het dan nog mogelijk om van het onkruid een vloeibare meststof te maken. Een recept daarvoor is onder andere op de site Groen.net te vinden.

Afsluitend dan nog enkele aanwijzingen voor het begieten van de planten. Het heeft weinig zin om vaak een klein beetje water te geven. Bij warm weer zal het water verdampt zijn voor het de wortels heeft bereikt. Geef dus voldoende water in één keer. Het beste tijdstip daarvoor is ’s ochtends. De planten kunnen dan overdag goed opdrogen waardoor de kans op schimmelziektes beperkt blijft. Overdag, bij felle zon, gieten is uiteraard zonde van het water. Bovendien werken de druppels op de bladeren als een brandglas, waardoor de planten schade kunnen oplopen. Probeer daarom altijd zoveel mogelijk in de wortelzone te gieten.

Tip:

Gebruik water uit de regenton. Het is gratis en zachter voor de planten dan leidingwater.