De indeling

Als de grond is bewerkt kan de tuin opnieuw ingedeeld worden. Het is zeer aan te bevelen om van de indeling een tekening op schaal te maken. Alleen dan wordt duidelijk of alle onderdelen ook daadwerkelijk in de tuin passen. Houd verder in ieder geval rekening met de volgende zaken:

  • Stel voor het maken van een ontwerp vast hoeveel zon er in de tuin komt. In de meeste gevallen zal er toch wel wat schaduw zijn, door gebouwen maar wellicht ook door bomen. Probeer de ruimte zo in te delen dat de tuintjes van de leerlingen zo veel mogelijk in de zon terechtkomen.
  • Planten groeien nooit precies binnen de lijntjes. Ze hellen over en breiden uit. De paden moeten daarom voldoende breedte hebben. Er gaat namelijk altijd wat ruimte onder de plantengroei verloren.
  • Houd rekening met de lengte van de kinderen. Ze moeten het midden van hun tuintje kunnen bereiken zonder er in te staan. Vaak worden bedden van 1,20 meter breed aangelegd, dat is meer dan genoeg.